sovietpostcards:Happy New Year postcard by V. Zarubin (1982) Buy…

sovietpostcards:

Happy New Year postcard by V. Zarubin (1982) 

Buy here – http://ift.tt/1SsvBV0