1959 ☭ – Smolenskaya Embankment by Solom…

1959 ☭ – Smolenskaya Embankment by Solomon Borisovich Nikritin.