Viktor Chizhikov – the artist who created Mishka, the symbol of…

Viktor Chizhikov – the artist who created Mishka, the symbol of the 1980 Olympic Games in Moscow.